• Tokio - Saturnia Porzellan

 • Tokio Teller quadratisch flach 17 cm

  Tokio Teller quadratisch flach 17 cm
 • Tokio Teller quadratisch flach 21 cm

  Tokio Teller quadratisch flach 21 cm
 • Tokio Teller quadratisch tief 21 cm

 • Tokio Teller quadratisch flach 26 cm

  Tokio Teller quadratisch flach 26 cm
 • Tokio Teller quadratisch flach 31 cm

 • Tokio Rechteckplatte 25 x 14 cm

  Tokio Rechteckplatte 25 x 14 cm
 • Tokio Rechteckplatte 30 x 18 cm

 • Tokio Rechteckplatte 36 x 21 cm

 • Tokio Rechteckteller flach 31 x 26 cm

 • Tokio Quadratschale 8 cm

 • Tokio Quadratschale 12 cm

  Tokio Quadratschale 12 cm
 • Tokio Quadratschale 17 cm